Bureau Nijk

Veranderen met perspectief

Bureau Nijk werkt vanuit een jarenlange ervaring in het sociaal domein aangevuld met kennis over de laatste ontwikkelingen in het jeugdbeleid en de maatschappelijke ondersteuning.

Vanuit de overtuiging dat mensen alleen mee kunnen veranderen wanneer zij ruimte krijgen om mee te denken en te sturen, werkt Bureau Nijk aan kleine én grote stappen naar nieuw denken en doen van professionals en organisaties.

“Altijd weer een heerlijke ervaring in de Stadsgehoorzaal! Een belangrijke plek voor cultuur, kunst en verbinding in onze stad. En met zoveel vrijwilligers die je welkom heten. Daar draag ik als ondernemer graag aan bij.” Bronja Nijk.