ODDS Advice & Mediation

De cliënten van ODDS zijn op zoek naar een externe specialist in communicatie- en/of procesbegeleiding die het spanningsveld herkent tussen aan de ene kant commerciele belangen, zakelijke belangen en aan de andere kant persoonlijke belangen, unieke situaties en emoties.

Bij het verlenen van onze dienstverlening bieden wij één op één begeleiding en begeleiding in teamverband: 

in werkprocessen en werkverhoudingen (aandeelhouders, management, werknemers, teams), in geval van zakelijke, arbeidsrechtelijke en familie conflicten en zaken waarin behoud of reparatie van de relatie essentieel is.