Ondernemersfonds Oostwijk

Via het Ondernemersfonds Vlaardingen kunnen aanvragen worden gedaan om het trekkingsrecht voor een bepaald gebied of wijk te laten uitkeren. Om dit in juiste banen te leiden zijn er regels en procedures opgesteld.

Stimuleren ondernemersinitiatieven

Begeleiden aanvragen

Controle procedures

(neemt inhoudelijk geen beslissing over een aanvraag)

Verzorgen uitbetaling aan GGO’s of het verzorgen van betaling van de ingediende facturen

Voeren van een degelijke financiële administratie

(verzorgt jaarrekening en verzorgt BTW afdracht)