Stichting Elckerlyc

Elckerlyc biedt begeleiding en opvang in de regio Nieuwe Waterweg Noord. Dit doen we in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). We dragen bij aan deze ondersteuning door de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers vergroten, een tijdelijke en beschermde veilige plek te bieden. Sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid in de gemeente te bevorderen. Dakloosheid en huiselijk geweld in de regio voorkomen en bestrijden we. Onze missie is om cliënten zodanig te ondersteunen zodat zij zo spoedig, zelfstandig en zelfredzaam mogelijk weer een eigen bestaan in de maatschappij hebben en weten te behouden.  Onze visie daarbij is dat volwassen personen in Nederland zelf de verantwoording dragen voor de invulling van het eigen leven, voor de kinderen zorgen die aan hen zijn toevertrouwd en actief participeren in de samenleving.