Un1ek

UN1EK wil kinderen van 0 tot 13 jaar hun talenten laten ontwikkelen en hen begeleiden in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers die, in balans met zichzelf en hun omgeving, in een steeds veranderende wereld willen blijven leren. Bij UN1EK ligt de primaire focus op het integraal aanbieden van onderwijs en opvang. Daaruit vloeit voort dat wij ook een rol in de opvoeding van kinderen hebben. Deze komt niet alleen tot uiting in praktische zaken, maar ook in de manier waarop we met kinderen omgaan. Vanuit onze visie en waarden en vanuit ons pedagogisch beleid 0 – 4 jaar en 4 – 13 jaar sporen we kinderen aan tot ontwikkeling en werken daarbij vanuit de overtuiging dat ieder kind van nature leergierig is. Samengevat werkt UN1EK vanuit de vijf O’s: een sterke samenhang in ontwikkeling, opvoeding, opvang, onderwijs en ouderbetrokkenheid.

“UN1EK is lid van de Club van 200 omdat we het belangrijk vinden dat er voor kinderen een levendig aanbod van kunst, toneel, muziek, film, dans en theater in Vlaardingen is. De Stadsgehoorzaal verbindt en inspireert; we willen hier graag actief aan bijdragen.” Ethel van Deventer, UN1EK onderwijs en opvang.