COLLEGE STELT RUIM €175.000 MINDER BUDGET VOOR DAN NOODZAKELIJK

VLAARDINGEN - woensdag 24 mei 2017 00:00 uur

Foto: Ton Delfos

Dinsdag 23 mei is de Voorjaarsnota 2017 gepresenteerd. In de Voorjaarsnota stelt het College van B&W de meerjarenbegroting voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt de voorjaarsnota en begrotingsvoorstellen van het college op 5 en 6 juli. In het najaar wordt de begroting officieel vastgesteld. Wethouder Arnout Hoekstra schrijft in het persbericht: “Gericht kunnen we de komende jaren nieuwe investeringen doen, daarbij blijft het uiteraard noodzakelijk keuzes te maken. Ondanks de opgaande lijn kunnen we niet alle wensen honoreren. We willen de beperkte middelen zo evenwichtig mogelijk verdelen.” 
RISICO
Het College beschrijft voorstander te zijn van het voortzetten van het programmabeleid van de gezamenlijke culturele instellingen die de afgelopen jaren een succesvolle samenwerking achter de schermen aan het optuigen zijn. Om een goed podium te zijn voor de stad, komt de Stadsgehoorzaal nu nog €120.000 tekort en De Kroepoekfabriek €55.000. Dat  staat nog los van het benodigde onderhoudsbudget en het opbouwen van een weerstandsreserve, wat het College ook voorstelt te schrappen. De risico’s van dit voorstel beschrijft het college zelf al in een eerder memo aan de raad: het pand verkeert in slechtere staat, er is geen ruimte om een buffer op te bouwen, en er is geen ruimte om de gewenste samenwerking achter te schermen te bestendigen (de zgn. gezamenlijke backoffice). Bovendien zullen niet alle voorgenomen activiteiten kunnen doorgaan, en de werkdruk blijft uitzonderlijk hoog, wat de kwaliteit en motivatie niet ten goede zal komen.
 
TELEURGESTELD
Verbeek is directeur van zowel De Kroepoekfabriek als de Stadsgehoorzaal: “Ik ben zeer teleurgesteld. We hebben in opdracht van de gemeente een plan gemaakt, wat positief beoordeeld is door externe deskundigen, en we hebben een ondernemend en gedreven team. De gevraagde subsidie – ten opzichte van de subsidie in de pilotperiode - klínkt natuurlijk als veel geld, maar het is echt een bescheiden begroting. Vergelijkbare steden werken vaak met subsidiebedragen die per inwoner twee keer zo hoog liggen als ons voorstel.”
Sylvia Hagers, directeur KADE40 en de Stadsgehoorzaal:” We hebben een gezamenlijk plan gemaakt, waarin de cultuurgebouwen maximaal door iedereen gebruikt kunnen worden. De Stadsgehoorzaal als professioneel theater en als Stadspodium voor verenigingen, scholen en stichtingen als er grotere evenementen worden georganiseerd. De Kroepoekfabriek is uniek door en voor jonge muziekliefhebbers en muzikanten uit de regio, en de vele stageplaatsen waar al menig Vlaardinger aan zijn of haar CV heeft kunnen bouwen.   KADE40 is als centrum voor kunst-en cultuureducatie en amateurkunst de spin in het web als het gaat om verbinden van amateurkunst en professionele kunst in alle kunstdisciplines. Daarnaast is KADE40 organisator en aanjager voor het culturele aanbod op scholen. Door de samenwerking met Stadsgehoorzaal en Kroepoekfabriek kunnen we voor grotere evenementen en uitvoeringen gebruik maken van een professioneel podium en ondersteuning. Een vernieuwend amateurfestival als “De nacht van de Creativiteit”, was voor ons veel lastiger te organiseren geweest zonder de steun van Stadsgehoorzaal en Kroepoekfabriek. Als de Stadsgehoorzaal en Kroepoekfabriek het met minder geld moeten doen, zal het voor ons lastiger zijn om dit soort projecten te kunnen organiseren, waarin we door de nu mogelijke schaalvergroting de hele stad betrekken. Het aanbod voor de scholen en de doorstroom van amateurmuzikanten en theatermakers naar het theater, een unieke ervaring, zal minder worden. Jammer, want we zien juist een groeiend netwerk ontstaan van bevlogen amateurverenigingen, individuele kunstaanbieders en scholen die steeds meer gebruik maken van de culturele instellingen.” 
‘NOG EEN JAAR KAMPEREN’
Voorzitter van de stichting Martin Thurmer zegt erover: “Ik zie deze financiële keuze als een verlenging van de overgangsfase, terwijl alles en iedereen juist nu zou moeten kiezen voor continuïteit. De gemeente geeft zelf aan weer financieel gezond te zijn en ruimte te hebben. De kans is groot dat we volgend jaar weer veel energie moeten steken in planvorming, toetsingen, gesprekken met gemeentebestuur en ambtenaren, in plaats van in de broodnodige culturele activiteiten waarvoor we op de wereld zijn en dat is zo zonde! We zijn door de gemeente een paar jaar geleden in een tentje gezet, we krijgen nu een beter luchtbedje – maar het blijft kamperen.” 
Penningmeester Finn Wynstra vult aan: “Het valt nog niet in detail te zeggen wat de impact van een mogelijk lagere subsidiebudget zal zijn, vooral omdat we nog van de politiek hopen te horen waar we dan op moeten bezuinigen. Minder geld van gemeente heeft hoe dan ook invloed op de aanpak en doelstellingen. Bedenk ook dat de meervraag die we hebben gedaan voortkomt uit de grote vraag naar onze diensten, met name door partijen die niet de volle kostprijs kunnen betalen. Vooral de activiteiten waar we geld op moeten toeleggen – niet-commerciële verhuringen aan en samenwerking met scholen en andere maatschappelijke instellingen – zullen de dupe zijn. En zelfs professionele voorstellingen kosten ons vaak nog geld, al zitten we nog met de zaalbezetting boven het landelijk gemiddelde.” 
VOLGENDE STAP
De stichtingen treden snel weer in gesprek met de gemeente. De teams zetten de komende tijd in om de noodzaak te blijven uitleggen aan alle betrokkenen. Thurmer: “We zien het als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om het gewenste en noodzakelijke cultuuraanbod voor nu én voor in de toekomst goed te regelen!”
 
De Voorjaarsnota (PDF) kun je downloaden via http://arnouthoekstra.sp.nl/weblog/2017/05/23/voorjaarsnota-2017-vlaardingen-is-financieel-gezonde-stad/ 
 
De antwoorden op de veel gestelde vragen over de koers van de Stadsgehoorzaal zijn hier te vinden:
1. Hoe gaat het met de Stadsgehoorzaal? 
2. Wat gebeurt er allemaal in de Stadsgehoorzaal?
3. Hoeveel verschillende soorten bezoekers komen naar de Stadsgehoorzaal?
4. Wat is de grootste uitdaging? 
5. Wat is het verschil in aanpak met andere theaters? 
6. Waar is de subsidie voor nodig? 
7. Kan de Stadsgehoorzaal ook zonder subsidie?
8. Welke ontwikkelingen verwachten jullie nog op subsidievlak? 
9. Hoe zit het met kosten en baten bij een optreden? 
10. Wat wordt gedaan door vrijwilligers en wat door betaalde krachten? 
11. Hoe werkt de samenwerking met De Kroepoekfabriek en KADE40?
12. Wat kan je in de Stadsgehoorzaal als je minder te besteden hebt? 
13. Wat is de meerwaarde van de Stadsgehoorzaal voor een stad? 
14. Hoe worden verschillende doelgroepen betrokken? 
15. Heten jullie nu Stads?  
16. Kan Vlaardingen zonder de Stadsgehoorzaal?
17. Waar zijn jullie het meest trots op?
18. Wat gebeurt er als jullie voorstel niet wordt opgenomen in de begroting?
19. Wat zijn de voor- en nadelen van vrijwilligerswerk?
20. Hoe is de relatie met de horeca?
21. Kunnen de podiumactiviteiten van De Kroepoekfabriek en Kade40 verplaatst worden naar de Stadsgehoorzaal? 
22. Welke uitdagingen kunnen jullie nog meer voor onze stad helpen aanpakken?
23. Wat kan je in de Stadsgehoorzaal als je wat ouder dan gemiddeld bent?
24. Heeft de Stadsgehoorzaal een weerstandsvermogen nodig?
25. Hoe ziet een gezamenlijke backoffice eruit?
26. Hoe ziet het programma voor volgend jaar er uit?
 

Het College van B&W stelt in de gisteren verschenen Voorjaarsnota voor om het programmabeleid van de Stadsgehoorzaal en De Kroepoekfabriek voort te zetten, maar met €175.000 minder dan dat de beide stichtingen na uitvoerig onderzoek verstandig achten. Dat staat nog los van het benodigde onderhoudsbudget en het opbouwen van een weerstandsreserve, waar ook geen ruimte voor lijkt te zijn. “Dit is niet best” geeft bezorgde directeur Renske Verbeek aan. De culturele organisaties blijven de komende periode hun uiterste best doen om uit te leggen en vooral ook te laten zien waarom die laatste €175.000 plús onderhoudsbudget en buffer van groot belang is en op vele fronten in het grote voordeel van alle Vlaardingers.  

Dinsdag 23 mei is de Voorjaarsnota 2017 gepresenteerd. In de Voorjaarsnota stelt het College van B&W de meerjarenbegroting voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt de voorjaarsnota en begrotingsvoorstellen van het college op 5 en 6 juli. In het najaar wordt de begroting officieel vastgesteld. Wethouder Arnout Hoekstra schrijft in het persbericht: “Gericht kunnen we de komende jaren nieuwe investeringen doen, daarbij blijft het uiteraard noodzakelijk keuzes te maken. Ondanks de opgaande lijn kunnen we niet alle wensen honoreren. We willen de beperkte middelen zo evenwichtig mogelijk verdelen.” 

RISICO
Het College beschrijft voorstander te zijn van het voortzetten van het programmabeleid van de gezamenlijke culturele instellingen die de afgelopen jaren een succesvolle samenwerking achter de schermen aan het optuigen zijn. Om een goed podium te zijn voor de stad, komt de Stadsgehoorzaal nu nog €120.000 tekort en De Kroepoekfabriek €55.000. Dat  staat nog los van het benodigde onderhoudsbudget en het opbouwen van een weerstandsreserve, wat het College ook voorstelt te schrappen. De risico’s van dit voorstel beschrijft het college zelf al in een eerder memo aan de raad: het pand verkeert in slechtere staat, er is geen ruimte om een buffer op te bouwen, en er is geen ruimte om de gewenste samenwerking achter te schermen te bestendigen (de zgn. gezamenlijke backoffice). Bovendien zullen niet alle voorgenomen activiteiten kunnen doorgaan, en de werkdruk blijft uitzonderlijk hoog, wat de kwaliteit en motivatie niet ten goede zal komen. 

TELEURGESTELD

Verbeek is directeur van zowel De Kroepoekfabriek als de Stadsgehoorzaal: “Ik ben zeer teleurgesteld. We hebben in opdracht van de gemeente een plan gemaakt, wat positief beoordeeld is door externe deskundigen, en we hebben een ondernemend en gedreven team. De gevraagde subsidie – ten opzichte van de subsidie in de pilotperiode - klínkt natuurlijk als veel geld, maar het is echt een bescheiden begroting. Vergelijkbare steden werken vaak met subsidiebedragen die per inwoner twee keer zo hoog liggen als ons voorstel.”Sylvia Hagers, directeur KADE40 en de Stadsgehoorzaal:” We hebben een gezamenlijk plan gemaakt, waarin de cultuurgebouwen maximaal door iedereen gebruikt kunnen worden. De Stadsgehoorzaal als professioneel theater en als Stadspodium voor verenigingen, scholen en stichtingen als er grotere evenementen worden georganiseerd. De Kroepoekfabriek is uniek door en voor jonge muziekliefhebbers en muzikanten uit de regio, en de vele stageplaatsen waar al menig Vlaardinger aan zijn of haar CV heeft kunnen bouwen.   KADE40 is als centrum voor kunst-en cultuureducatie en amateurkunst de spin in het web als het gaat om verbinden van amateurkunst en professionele kunst in alle kunstdisciplines. Daarnaast is KADE40 organisator en aanjager voor het culturele aanbod op scholen. Door de samenwerking met Stadsgehoorzaal en Kroepoekfabriek kunnen we voor grotere evenementen en uitvoeringen gebruik maken van een professioneel podium en ondersteuning. Een vernieuwend amateurfestival als “De nacht van de Creativiteit”, was voor ons veel lastiger te organiseren geweest zonder de steun van Stadsgehoorzaal en Kroepoekfabriek. Als de Stadsgehoorzaal en Kroepoekfabriek het met minder geld moeten doen, zal het voor ons lastiger zijn om dit soort projecten te kunnen organiseren, waarin we door de nu mogelijke schaalvergroting de hele stad betrekken. Het aanbod voor de scholen en de doorstroom van amateurmuzikanten en theatermakers naar het theater, een unieke ervaring, zal minder worden. Jammer, want we zien juist een groeiend netwerk ontstaan van bevlogen amateurverenigingen, individuele kunstaanbieders en scholen die steeds meer gebruik maken van de culturele instellingen.” 

‘NOG EEN JAAR KAMPEREN’
Voorzitter van de stichting Martin Thurmer zegt erover: “Ik zie deze financiële keuze als een verlenging van de overgangsfase, terwijl alles en iedereen juist nu zou moeten kiezen voor continuïteit. De gemeente geeft zelf aan weer financieel gezond te zijn en ruimte te hebben. De kans is groot dat we volgend jaar weer veel energie moeten steken in planvorming, toetsingen, gesprekken met gemeentebestuur en ambtenaren, in plaats van in de broodnodige culturele activiteiten waarvoor we op de wereld zijn en dat is zo zonde! We zijn door de gemeente een paar jaar geleden in een tentje gezet, we krijgen nu een beter luchtbedje – maar het blijft kamperen.” Penningmeester Finn Wynstra vult aan: “Het valt nog niet in detail te zeggen wat de impact van een mogelijk lagere subsidiebudget zal zijn, vooral omdat we nog van de politiek hopen te horen waar we dan op moeten bezuinigen. Minder geld van gemeente heeft hoe dan ook invloed op de aanpak en doelstellingen. Bedenk ook dat de meervraag die we hebben gedaan voortkomt uit de grote vraag naar onze diensten, met name door partijen die niet de volle kostprijs kunnen betalen. Vooral de activiteiten waar we geld op moeten toeleggen – niet-commerciële verhuringen aan en samenwerking met scholen en andere maatschappelijke instellingen – zullen de dupe zijn. En zelfs professionele voorstellingen kosten ons vaak nog geld, al zitten we nog met de zaalbezetting boven het landelijk gemiddelde.” 

VOLGENDE STAP
De stichtingen treden snel weer in gesprek met de gemeente. De teams zetten de komende tijd in om de noodzaak te blijven uitleggen aan alle betrokkenen. Thurmer: “We zien het als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om het gewenste en noodzakelijke cultuuraanbod voor nu én voor in de toekomst goed te regelen!” De Voorjaarsnota (PDF) kun je downloaden via http://arnouthoekstra.sp.nl/weblog/2017/05/23/voorjaarsnota-2017-vlaardingen-is-financieel-gezonde-stad/  

De antwoorden op de veel gestelde vragen over de koers van de Stadsgehoorzaal zijn hier te vinden.

Deel via: