Veelgestelde vragen

FAQ

Wat is de Stadsgehoorzaal?
De Stadsgehoorzaal is het theater van Vlaardingen, een podium voor en door de stad. Een levendig stadspodium, met professionele voorstellingen én veel ruimte voor lokale initiatieven en evenementen op het programma.  

Voor wie is de Stadsgehoorzaal?
We zien het als de belangrijkste taak om de creatieve kracht en behoeftes van de stad een plek te geven in het theater. Of dat nu als theaterbezoeker, als artiest of als organisator is. We willen de ideeën en wensen helpen vormgeven, zowel praktisch, inhoudelijk als financieel. Het prachtige gebouw en een gedreven team staat klaar voor de stad!

De Stadsgehoorzaal is een podium voor de regio. Iedereen is welkom! Het programma wordt bepaald voor en door de stad en zal daardoor een ware afspiegeling worden van Vlaardingen en haar inwoners. Voor ieder wat wils!

De klemtoon in het programma ligt een klein beetje op families, omdat we geloven dat we als culturele ankerplaats een belangrijke rol kunnen spelen in de stad en voor alle generaties in een familie.

Wat is de ambitie voor 2018? Waar willen jullie dan staan?

De Stadsgehoorzaal heeft tot 2018 de tijd om de nieuwe koers te varen. Dit zal gaan met vallen en opstaan. Iedere dag krijgen we met elkaar scherper waar we in 2018 willen staan met het theater. We moeten allemaal ons nek uitsteken, zodat er voor dat er in 2018 een toekomstbestendig theater staat, dat aansluit bij de ambities en mogelijkheden van deze tijd, een stadspodium waar Vlaardingen trots op is! Een theater dat voelt als van ons allemaal! De ambitie is dat de Stadsgehoorzaal in 2018 naadloos aanhaakt op de behoeftes én ambities van de stad en zichtbaar maakt dat Vlaardingen een leukere stad om te wonen en te bezoeken. De stichting wil in juni 2018 weten hoeveel (minimale) overheidsmiddelen, mogelijke middelen uit de markt/BV en samenwerking in de regio, er nodig is om de stad goed cultureel te bedienen. In de Stadsgehoorzaal moet iedereen zich welkom voelen om te genieten van theater, dans en muziek en om zijn/haar eigen creatieve ideeën te ontplooien en vorm te geven, talent te ontwikkelen, elkaar te ontmoeten en zich te laten verrassen. Tot slot wil de Stadsgehoorzaal in 2018 optimaal samenwerkingen met lokale en regionale spelers. De samenwerking met Maassluis en Schiedam moet dan geïntensiveerd zijn en een afgewogen aanbod opleveren voor de regio.

Met een nieuw Foyerpodium biedt het plek aan nieuw talent en als Leerwerkplek geeft het ook kansen aan nieuwe professionals achter de schermen. Qua zakelijke evenementen, welke nodig zijn om de exploitatie gezond te maken, willen we ons onderscheiden door ons formaat, door het zijn van een leerwerkplek en door het continue bieden van creatieve impulsen aan zakelijk evenementen.

Een bezoek aan het theater moet meer zijn dan alleen een voorstelling. In de Stads bouw je aan herinneringen, zoals de Stadsgehoorzaal al miljoenen herinneringen heeft gemaakt! De Stadsgehoorzaal kan je zien als culturele ankerplaats.

Hoeveel mensen kunnen er in de Stadsgehoorzaal?
De Stadsgehoorzaal is een unieke theaterlocatie voor 2 tot 1000 personen! Er zijn verschillende bijzondere ruimtes met elk een eigen capaciteit. De Grote Zaal biedt plaats aan 650 personen, de Harmonie heeft 155 plaatsen.

Hoe werkt de samenwerking met Kade40 en De Kroepoekfabriek?
De gemeente Vlaardingen heeft de wens het gebouw van de Stadsgehoorzaal in te zetten als breed gedragen stadspodium. Met minder budget en meer synergie door samenwerking moet de Stadsgehoorzaal een plek zijn voor professionele voorstellingen, evenementen, producties van lokale verenigingen en waar Vlaardingse gezelschappen onderdak kunnen vinden om te repeteren. In maart 2015 heeft de gemeente Vlaardingen aan KADE40 als kunsteducatief centrum en De Kroepoekfabriek als jong poppodium opdracht gegeven om twee plannen te maken voor een nieuwe invulling van de Stadsgehoorzaal. Tot 2018 is er de tijd gegeven om de nieuwe koers uit te stippelen.

Wat kun je doen voor de stad, met minder geld en met meer samenwerking?

De drie cultuurgebouwen moeten elkaar goed gaan aanvullen en daardoor geld besparen. Alle drie de instellingen houden hun eigen karakter, zodat jong en oud op zijn best cultureel bediend blijven worden. Sylvia Hagers (KADE40) en Renske Verbeek (De Kroepoekfabriek) zijn met beide teams hard aan de slag gegaan en hebben veel gesprekken gevoerd met alle soorten gebruikers van het theater. Het komende seizoen 2015-2016 gaan ze samen met de stad de mogelijkheden maximaal uitproberen. Een levendig en gewenst programma houden is het hoofddoel!

Wat verandert er in de Stadsgehoorzaal?

De grootste vernieuwingen zijn dat er minder voorstellingen van tevoren vastliggen, dat er veel ruimte is voor culturele initiatieven vanuit de stad, dat vier betaalde professionals worden ondersteund door een grote groep enthousiaste vrijwilligers, dat we vanaf een uur voor aanvang van de voorstellingen al een mooi, passend programma op het foyerpodium bieden, dat we op andere manieren geld zoeken om cultuur te financieren, dat er vaker stadsfestivals in het theater zijn met een actueel programma en dat er achter de schermen minder geld nodig is. Zo is er bijvoorbeeld gekozen voor een gedeelde directievoering door de drie cultuurinstellingen. Door de samenwerking met poppodium De Kroepoekfabriek en Centrum voor Kunst- en Cultuureducatie KADE40 is het mogelijk met minder geld meer samen te doen op het gebied van programmering, educatie, publiciteit, inkoop, mensen en middelen.

In de stad is er veel aangewakkerd aan projecten, ideeën en behoeftes die plaats kunnen vinden in de Stadsgehoorzaal.

We zien het als een belangrijke taak om de creatieve kracht van de stad een plek te geven in het theater! Of dat nu als bezoekers, als artiest of als organisator is. We kunnen de ideeën en behoeftes helpen vormgeven, zowel praktisch, inhoudelijk als financieel.

Met jaarlijks ruim 800.000 euro minder aan theaterbudget is de bedrijfsvoering anders dan wat mensen gewend zijn. Het feit dat de wereld verandert en daarmee ook de cultuursector én de behoefte van mensen als het gaat om podiumkunsten, geeft Vlaardingen de kans om het theater aan te passen naar de mogelijkheden en behoeftes van deze tijd. Sylvia Hagers: “We zien het als de belangrijkste taak om de creatieve kracht en behoeftes van de stad een plek te geven in het theater. Of dat nu als theaterbezoeker, als artiest of als organisator is. We willen de ideeën en wensen helpen vormgeven, zowel praktisch, inhoudelijk als financieel. Het prachtige gebouw en een gedreven team staan klaar voor de stad!”

Hoe gaat het met de Stadsgehoorzaal?
Het gaat goed! Het zijn pittige tijden, maar we zitten op de goede weg. De Stadstoon is gezet, de nieuwe koers gestart, op naar verfijning tot 2018! Na drie maanden bouwen aan een nieuwe koers voor de Stadsgehoorzaal, met minder overheidsgeld door meer samenwerking, is het natuurlijk nog vroeg voor harde conclusies. Echter wijzen de eerste cijfers uit dat de verwachtingen tot op heden ruim worden waargemaakt. Her en der zelfs overtroffen. Uiteraard zijn er ook punten van aandacht. Gezegd kan worden dat de stad hard werkt om van haar ‘Stads’ een succes te maken. Ieder kwartaal wil het team van de Stadsgehoorzaal de stad goed bijpraten over de cijfers, de successen, de zorgen en de ambities. De Stadsgehoorzaal is per slot van rekening van iedereen.

Wat is het voordeel van de samenwerking voor KADE40 en De Kroepoekfabriek?

 • Kostendeling, op inkoop, personeel, promotie.
 • Uitwisseling vrijwilligers, kennis en opleidingen.
 • Uitbreiding locatie, het juiste programma kan nu gemakkelijk terecht op de juiste plek en waar een ruimte vol zit, kan er in 1 systeem gekeken worden waar er wel plek is.
 • Muziekprogrammering op de juiste plek voor de juiste doelgroep. We kunnen per artiest kijken in welke zaal de act het beste tot zijn recht komt. Een theatershow is anders dan een popconcert. De doelgroep kunnen we vanuit twee instellingen bereiken en zo de brug van educatief centrum naar toegankelijk poppodium naar theater slaan.
 • Programma afstemming en Publieksbereik, we merken nu al dat we als het ware als 1 team naar het cultuurprogramma kijken. Kade40 kan haar expertise op het gebied van cultuureducatie toepassen op de drie cultuurinstellingen en het profiel van De Kroepoekfabriek kan door de samenwerking nog duidelijker zich richten op talentontwikkeling en popmuziek voor jeugd. In de zoektocht naar het omgaan met de bezuinigingen wordt het KF-profiel soms wat aangetast. Deze samenwerking kan hier een uitkomst bieden.
 • Doorlopende cultuurlijn/Complete Stad, door programma goed af te stemmen, kunnen we iedere doelgroep bedienen. Niet te veel en niet te weinig. Effectief en efficiënt.
 • Kennis delen. De teams hebben elkaar in korte tijd al goed leren kennen en we zien steeds beter waar welke expertise zit. De teamleden zoeken elkaar vaak inhoudelijk op.
 • (Regionale) samenwerking i.p.v. concurrentie. Met zowel Schiedam als Maassluis zijn we de programmering aan het afstemmen en de eerste projecten voor publieksbereik worden opgezet.
 • Aanhaken op ambities van de stad. Zowel op cultureel, educatief, maatschappelijk, economisch en sociaal vlak zien we al concrete raakvlakken.
 • Draagvlak, trots en citymarketing. Vlaardingen reageert positief op de plannen en is trots dat hun theater open blijft.
 • Vlaardingen als voorloper. Onze collega instellingen houden ons in de gaten. Als dit lukt, kan Vlaardingen zich mooi profileren als succesvolle voorloper.

Wat gaat er goed?

Er zijn als stad al een aantal punten om trots op te zijn. Zo wordt de nieuwe koers op de voet gevolgd door andere steden. Vlaardingen wordt op verschillende culturele fronten gezien als voorloper. Bovendien worden de meeste voorstellingen goed ontvangen en ook het Foyerprogramma voor aanvang en na afloop van iedere voorstelling valt in de smaak. Het feit dat er wat minder voorstellingen plaats vinden, heeft wel al geleid tot zeventien volle zalen in drie maanden tijd. Poppodium De Kroepoekfabriek, nog niet bekomen van de eerdere heftige bezuinigingen van 70%, kan zich door de samenwerking beter op haar popmissie focussen, doordat deze  positieve inhoudelijke en financiële vruchten afwerpt. In korte tijd zijn er 123 vrijwilligers opgestaan die ook van het nieuwe theater een succes willen maken.
De samenwerking met de lokale horecaondernemers wordt actief gezocht door het geven van openheid van zaken, het inhuren van horecaprofessionals uit de bestaande kroegen tijdens piekhuren van het theater (en daluren van de kroegen), het samen organiseren van theaterarrangementen en door tijdens de maandelijkse stadsfestivals de horeca een plek geven om hapjes te verkopen en hun zaak te promoten.
Ook de reacties van de professionele artiesten zijn om van te gaan glunderen. Zo’n  ontvangst zie je zelden meer in theaters, is er één die al vaker gehoord is. De ijzerkoekjes van Jan Boer dragen daar vast aan bij.

Wat kan er nog beter?

Uiteraard zijn er ook punten van aandacht. Zowel bezoekers, als artiesten én bedrijven zijn logischerwijs nog wat afwachtend na een lange tijd van onzekere berichten. “Bezoekers moeten we nog vaak uitleggen dat het theater verre van dicht is!”, vertelt Verbeek. “We praten veel met bezoekers en artiesten. We hebben nog aardig wat zendingswerk te verrichten. Dat doen we met plezier, maar het baart ook wel zorgen. We moeten echt het vertrouwen winnen en we zien dat dit stukje bij beetje aan het lukken is.” In 2016 gaat de Stadsgehoorzaal veel aandacht gegeven aan het bedrijfsleven. Voor bedrijven zijn er veel kansen en mogelijkheden om mee te bouwen aan het stadspodium. In samenspraak met de gemeente wordt er hard gewerkt aan een meerjarig onderhoudsplan, zodat het theater past bij de eisen van deze tijd.
Tot slot is een zorg dat de werkdruk enorm hoog is. Dit moet volgens het team en bestuur van tijdelijke aard zijn, wil het niet ten koste gaan van de continuïteit en de kwaliteit. Hagers: “We zouden als team al veel verder willen zijn, dan haalbaar is gezien de tijd en middelen. Nog niet alle processen verlopen vlekkeloos. Gelukkig krijgen we veel positieve feedback en tips, waarvoor dank!”  

Hoe wordt het succes gemeten? Wat zijn de ijkpunten?
Naast alle niet meetbare factoren, zoals reacties en plannen, zijn er samen met de gemeente een aantal punten van tevoren afgesproken, waarmee er gemeten wordt hoe het gaat met de Stadsgehoorzaal. Deze ijkpunten zijn bezoekersaantallen, kosten en baten en aantal evenementen. Met de gemeente is vastgesteld dat de Stadsgehoorzaal prima in de pas loopt. De bezoekersaantallen tot nu toe zijn meer dan begroot (+2.442 bezoekers t/m december), de programmamarge is wat lager dan begroot door meer vrijkaarten, hogere inkoop- en opstartkosten. De horeca inkomsten per bezoeker zijn lager dan begroot, echter het hoge aantal bezoekers maakt dit weer goed. Het aantal verhuringen is op dit moment meer dan verwacht, echter de marges (baten minus kosten) liggen in lijn der verwachting. Er is minder uitgegeven aan personeel, wat mede verklaart dat de werkdruk nog te hoog is. Hierin wordt naar oplossingen gezocht in de vorm van efficiëntere processen. Zodra de nieuwigheid er af is, zal het werk steeds soepeler gaan.

Kan ik de Stadsgehoorzaal ook huren?

Jazeker, graag zelfs! Daarmee steunt u als particulier of bedrijf het cultuurprogramma enorm! Met de vele ruimtes die de Stadsgehoorzaal bevat, zijn er ook vele mogelijkheden. Van vergaderingen tot bruiloften en van workshops tot borrels en diners, wij denken graag met u mee! Heeft u interesse? Schroom dan niet om contact op te nemen met Odair Brito door te bellen (010-4340399) of te mailen (stads@stadsgehoorzaal.nl). Of kom gezellig even langs om de mogelijkheden te bespreken!

Kan ik als bezoeker het theater ook op een andere manier steunen?

Jazeker! Vooral door kritisch opbouwend met ons mee te blijven kijken naar alle kansen en verbeteringen. Én natuurlijk door heel veel naar het theater te komen en dan ook na afloop nog een drankje te doen en te genieten van het Foyerprogramma.

Het publiek kan ook Stadsvriend worden voor €25. Als cadeautje voor deze donatie, ontvangen Stadsvrienden een Gouden Stadsticket, waarmee ze toegang krijgen tot 1x zwemmen of 1x bioscoop of 1x kroepoekfabriek of 1x museum of 1x kade40.

Hiermee willen we laten zien wat de stad nog meer voor moois te bieden heeft!

Wanneer is de kassa geopend?

 • Mat/m vr van 09.00 - 17.30 uur
 • Iedere zaterdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur
 • Iedere donderdagavond van 19.00 – 22.00 uur
 • Tijdens evenementen in de Stadsgehoorzaal.

Ik wil denk ik wel vrijwilliger worden. Hoe werkt dat?

Wat leuk! U kunt natuurlijk altijd even bellen met 010-4340500 voor meer informatie.

1. Schrijf je officieel in via deze pagina

2. Kennismakingsgesprek volgt + selectie (uitnodiging volgt na inschrijving)

3. Na een training wordt u op basis van uw beschikbaarheid gemiddeld 2x per maand ingeroosterd.

Waar kan ik parkeren?

Rondom het theater is het betaald parkeren van maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 20.00 uur.

Betalen kan met munten en pinpas. Vrij parkeren is mogelijk op een aantal plekken op de Hoflaan, vanaf halverwege de Oosthavenkade en voorbij het Verploegh-Chasséplein.

Fietsen of lopen is natuurlijk altijd handiger. Aan de overkant van het theater staat een fietsenstalling.

Lees meer https://stadsgehoorzaal.nl/pagina/contact

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de garderobe?

Nee, het gebruik van de garderobe is, mits niet anders vermeld, geheel gratis.

Waarom is de prijs vaak lager dan in andere theaters?

We hebben zeer scherp onderhandeld bij de impresariaten (die de artiesten boeken), dat zie je terug in de prijs. Per project zoeken we naar passende extra financiering om de begroting sluitend te krijgen.

De toegangsprijs hebben we bewust zo scherp mogelijk gehouden, om de drempel laag te houden.

Hoe ziet de personele bezetting er uit?

Het zijn intensieve tijden! Er wordt door een klein team met man en macht (lees; dag en nacht) gewerkt om het theater op volle toeren te laten draaien. Mocht je iemand uit het team van stagiaires of vrijwilligers tegenkomen, zal een schouderklopje zeer gewaardeerd worden!

Op dit momenten werken we met:

 • 3,9 FTE aan betaalde krachten (directie, publiciteit, programma, educatie, techniek, fondsenwerving, vrijwilligerscoördinator, evenementen, horeca) (zij werken praktisch allemaal tijdelijk (gratis) dubbele uren om het jaar te laten slagen)
 • 4 FTE aan stagiaires (publiciteit, evenementen, lichttechniek, geluidstechniek, officemanagement, facilitair)
 • 10FTE door 120 vrijwilligers! (voor organisatie, kassa, gastheer/vrouw, publieksbegeleiding, techniek, bar, garderobe, onderhoud, programmering, promotie, roostering e.v.a.)

Oftewel, de doelstelling van 100 vrijwilligers is behaald! Er zijn op dit moment 123 vrijwilligers actief.

Wie vormt het bestuur van de Stadsgehoorzaal?

De stichting wordt bestuurd door een actief (vrijwillig) bestuur, bestaande uit:

Martin Thurmer (voorzitter) – ondernemer, bestuurder
Finn Wynstra (penningmeester) - hoogleraar bedrijfskunde
Ria Scheffer (secretaris) - fondsenwerver

Het bestuur is in deze fase nauw betrokken bij zowel het uitzetten van de koers als de uitvoering daarvan. Daarnaast heeft het bestuur zich de afgelopen tijd vooral gericht op het inrichten van de organisatie en de respectievelijke verantwoordelijkheden van directie en bestuur, conform de Governance Code Cultuur. Zodra de stichting in een iets rustiger vaarwater zit, wordt er gezocht naar een geschikte uitbreiding.

 Wat doet de Programmaraad?

Er zijn inmiddels 25 vrijwilligers voor de Programmaraad. Een betrokken groep Vlaardingers die op vier vlakken artistiek inhoud helpen geven aan het stadspodium!

 1. Advies in professionele programmering. Waar loopt Vlaardingen warm vorm en hoe kunnen we blijven verrassen?
 2. Organisatie van Stadsevenementen en initiatieven
 3. Organisatie van randprogramma, nieuw talent op het foyerpodium, zorg dragen voor de totaalbeleving!
 4. Gastprogrammering. Wie extra programma voor specifieke doelgroepen wil organiseren, krijgt (binnen haalbare kaders) de ruimte en ondersteuning. Denk aan senioren, peuters, allochtonen, eenzame ouderen, liefhebbers van…

De Programmaraad word professioneel begeleidt door de programmeurs van KADE40, De Kroepoekfabriek en de Stadsgehoorzaal.

Waar kan ik met mijn overige vragen of opmerkingen terecht?
We vinden het hartstikke leuk en prettig als u ons benaderd met een vraag of opmerking. U kunt bellen met 010 434 03 99 of mailen naar stads@stadsgehoorzaal.nl. Het allerleukste is natuurlijk als u even langs komt! We zijn er altijd tijdens evenementen, tijdens kantoortijden en iedere donderdagavond en zaterdagmiddag.
Heeft u een leuk idee voor de Stadsgehoorzaal? Wilt u meedenken? Of heeft u een ander soort vraag? Schroom dan niet contact op te nemen!