Groot Vlaardings Dictee

Sgrijft u mee?

Puur Vlaardings , Special

Het Groot Vlaardings Dictee wordt jaarlijks georganiseerd door Rotaryclub Vlaardingen, met als doel het inzamelen van geld voor goede doelen. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor het bestrijden van laaggeletterheid, één van de speerpunten van Rotary. Je kunt deelnemen met een eigen team van 10 personen of je individueel melden. Aanmelden via info@grootvlaardingsdictee.nl

Het GVD is een gezellige avond met eten, drinken en entertainment. Het dictee is uitdagend, maar niet onmogelijk. Er zijn mooie prijzen te winnen voor het beste team en de beste individuele deelnemer.