Stadsgehoorzaal en De Kroepoekfabriek onderzoeken de bezoekersbeleving

Meld je aan en maak kans op een podiumbezoek!

De Vlaardingse Stadspodia De Kroepoekfabriek en Stadsgehoorzaal zijn druk bezig met een publieksonderzoek, met als doel nóg beter aan te kunnen sluiten op de wensen en behoeftes van het publiek en hopelijk ook nieuwe podiumbezoekers te bereiken. Onderdeel hiervan is het onder de loep leggen van de bezoekersbeleving. Om een goede nulmeting uit te voeren wordt gezocht naar 50 deelnemers (zowel bezoekers, als nog-niet-bezoekers) met een goed oog voor detail, die een evenement bij willen wonen en hiervan uitgebreid verslag willen doen. Als dank voor de waardevolle inbreng worden de kosten van het bezoek vergoed*. Aanmelden kan via www.bit.ly/stadspodia-onderzoek.

Van september t/m november nodigen de stadspodia in totaal 50 personen uit om een bezoek te brengen aan een evenement in De Kroepoekfabriek of de Stadsgehoorzaal en hier uitgebreid verslag van te leggen aan de hand van een vragenlijst. Alle aspecten rondom een bezoek zullen onder de loep worden genomen, van de aanschaf van een kaartje tot het naar huis gaan na een evenement. Een objectieve blik en goed onderbouwde mening op het gebied van gastvrijheid, klantvriendelijkheid, service en kwaliteit wordt hierbij zeer gewaardeerd! Met de verslagen gaan de Stadspodia onderzoeken waar mogelijke verbeterkansen liggen om ieder bezoek nóg fijner en onvergetelijker te maken.

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich tot 15 september aanmelden via het formulier op www.bit.ly/stadspodia-onderzoek. De stadspodia maken hierna een selectie uit alle aanmeldingen en nemen zelf contact op met de gelukkige podiumbezoekers. Na het inzenden van het verslag worden de kosten van het bezoek door de podia vergoed* als dank voor de waardevolle inbreng.

(*tot een max. van € 40,00)