gehoorzaal

Over ons
Bezoek- en postadres Stadsgehoorzaal Vlaardingen:

Schiedamseweg 51
3134 BB Vlaardingen

Mail: info@stadsgehoorzaal.nl (stads@stadsgehoorzaal.nl is ook bij ons in gebruik).
Telefoon: 010 434 05 00

Zomeropeningstijden Theaterkassa (zowel bezoek als telefonisch t/m zondag 25 augustus):
 • Dinsdag tussen 9:00 en 17:30 uur
 • Zakelijke gegevens (IBAN, BTW)
  • IBAN: NL 44 RABO 030 470 1289 
  • BTW nr.: NL 824 236 257 B01
  • Statutaire naam: Stichting Stadspodia en Jongeren Cultuurcentrum Vlaardingen
  • KvK Rotterdam: 24431184
 • ANBI-status

  De Stadsgehoorzaal en De Kroepoekfabriek zijn als stichting samen trotse bezitter van de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Wij zetten ons voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Vanaf 2014 moet een ANBI een aantal gegevens online publiceren, deze gegevens zijn hier te vinden. Het ANBI-formulier van de Stadsgehoorzaal is hier in te zien.

  Jaarverslag en Jaarrekening 2023
  Ieder jaar maakt de Stadsgehoorzaal een jaarverslag en jaarrekening op, deze zijn via deze link te bekijken. 

  Belastingvoordeel voor donateurs
  Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

 • Duurzaamheid

  Als theater van de stad hechten wij veel waarde aan duurzaamheid, zodat de Stadsgehoorzaal ook bij toekomstige generaties een begrip zal blijven. Daarom proberen wij in alles wat wij doen altijd rekening te houden met duurzaamheid en onze invloed op het milieu.

  LED-verlichting
  Tijdens een voorstelling speelt licht uiteraard een belangrijke rol. Met de technieken van tegenwoordig wordt het steeds beter mogelijk om de traditionele theaterlampen, die veel energie verbruiken en veel warmte opwekken, te vervangen voor duurzamere LED varianten zonder dat er ingeleverd moet worden op lichtkwaliteit. Lees hier een interview met onze technici over de aanschaf van nieuwe LED lampen.

  Naast de theaterlampen is ook de reguliere verlichting in het gebouw aangepast van hallogeen naar LED lampen. Deze verlichting kan tevens op afstand aan- en uitgezet worden, zodat wij gemakkelijk het licht in niet gebruikte ruimtes kunnen doven en zo energieverspilling tegengaan.

  Afvalscheiding
  Door het gehele gebouw scheiden wij afval. In de theaterfoyers, op kantoor en in de backstage ruimtes staan afvalbakken waarin PMD (verpakkingsmateriaal) en restafval van elkaar gescheiden kan worden. Het verpakkingsmateriaal en alle flessen die wij gebruiken worden vervolgens hergebruikt voor nieuwe producten.

  Op onze toiletten maken wij gebruik van gerecycled e-tissue papier. De papieren handdoeken worden apart ingezameld en gerecycled, zodat hier weer nieuwe handpapieren en toiletrollen van gemaakt kunnen worden.

  Drukwerk
  Voor het drukken van posters, flyers, brochures over ons programma kiezen wij altijd voor de meest duurzame productieoptie. Door kritisch te kijken naar het aantal benodigde exemplaren bestellen wij zo min mogelijk overbodig materiaal. Al het materiaal wat uiteindelijk niet gebruikt wordt of van evenementen die geweest zijn wordt ingezameld in de papierbak of wordt mee naar huis genomen door bezoekers. Ook de vlaggen met voorstellingen die naast ons theater wapperen worden hergebruikt door er o.a. slingers en tassen van te laten maken.

  Kantoor
  Ook tijdens de dagelijkse werkzaamheden houden wij ons bezig met duurzaamheid. Zo proberen wij altijd zo min mogelijk te printen, tenzij dit echt nodig is. Ook gebruiken onze collega’s tijdens kantoorwerkzaamheden de Ecosia zoekmachine, waarbij de advertentieopbrengsten worden gebruikt om bomen te planten.

 • Code Diversiteit & Inclusie

  De Stadsgehoorzaal onderschrijft de Code Diversiteit & Inclusie, een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector. Doel van de code is de brede diversiteit van de Nederlandse samenleving in de sector te representeren, zodat deze voor iedereen gelijkwaardig toegankelijk en aantrekkelijk is en iedereen zich er gewaardeerd, gerespecteerd, gehoord en thuis voelt.

  De Stadsgehoorzaal streeft er middels haar aanbod naar theater voor alle inwoners van Vlaardingen bereikbaar en interessant te maken en stimuleert hen actief te zijn/worden in de cultuursector. 

  Wil je de hele code lezen? Je vindt hem hier

 • Governance Code Cultuur

  De Stadsgehoorzaal onderschrijft de Governance Code Cultuur, een code die een kader aan culturele instellingen biedt voor goed bestuur en toezicht. De Governance Code Cultuur is breed gedragen en biedt handvatten voor het handelen in complexe situaties. Daarnaast wordt de code vaak als voorwaarde gesteld bij het verkrijgen van externe financiering uit fondsen en subsidie. Het onderschrijven van de code is voor de Stadsgehoorzaal daarmee ook een instrument van vertrouwen en legimiteit richting financiers. 

  De code bevat acht algemeen geldende principes, waarvoor geldt: ‘pas toe én leg uit’. Deze acht principes helpen de Stadsgehoorzaal in het voeren van een zorgvuldig bestuur, goed toezicht en transparante verantwoording:

  1. De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren.

  2. De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan (‘pas toe én leg uit’). De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af (‘pas toe óf leg uit’). 

  3. Bestuurder en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.

  4. Bestuurder en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar. 

  5. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie. 

  6. De Raad van Toezicht gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie. 

  7. De Raad van Toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke wijze uit. 

  8. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid. 

  Wil je de hele code lezen? Je vindt hem hier

 • Fair Practice Code

  De Stadsgehoorzaal onderschrijft, met inachtneming van de Code Diversiteit & Inclusie en de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code. De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. De code biedt een handreiking voor hoe de sector tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk komt én nodigt uit om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor een Fair Chain: iedereen werkt onder eerlijke omstandigheden tegen een redelijke vergoeding, ten behoeve van een sterke sector die de potentie en kansen van makers ten volle benut en doet renderen.  

  Met de code stelt de Stadsgehoorzaal zich een eerlijke en transparante bedrijfsvoering ten doel, waarin respectvol, solidair en in vertrouwen met elkaars belangen rekening wordt gehouden. Daarnaast geeft de code tools om de stand van zaken aangaan de doelstellingen van de code te toetsen middels een QuickScan. De Stadsgehoorzaal onderwerpt zichzelf eens per twee jaar aan de QuickScan en stelt aan de hand van de uitkomsten aanbevelingen op die in het beleid opgenomen kunnen worden.  

  Wil je de hele code lezen? Je vindt hem hier

Vacatures

Regelmatig zijn wij op zoek naar mensen om ons hardwerkende, gemotiveerde team te komen versterken. Houd deze pagina in de gaten voor actuele vacatures.

Op dit moment zijn wij op zoek naar:

 • Gastvrije, enthousiaste medewerk(st)er Theaterkassa (vrijwilliger) gezocht!

  Houd je van theater, straal je één en al gastvrijheid uit, ben je handig met computers, draai je je hand niet om voor het aannemen van telefoontjes, het verkopen van theaterkaarten en het welkom heten van mensen in ons prachtige theatergebouw? En ben je minimaal één vast dagdeel per week (van 09:00 tot 13:00 uur of van 13:00 tot 17:30 uur) beschikbaar? Dan ben jij de vrijwillige medewerk(st)er Theaterkassa die we zoeken!

  Jij bent tijdens werkdagen of bij evenementen het allereerste aanspreekpunt voor bezoekers in het gebouw en voor mensen die bellen met vragen. Je heet theaterliefhebbers en zakelijke relaties welkom, voorziet hen van een kopje koffie, zit klaar om hen te informeren over het theaterprogramma en kaarten te verkopen (of om te ruilen) voor de voorstellingen. Daarnaast handel je binnenkomende telefoontjes af of verbind je telefoontjes door naar de juiste medewerker. Affiniteit met het theaterprogramma is belangrijk, net als een verzorgde uitstraling en zin om mensen goed van dienst te zijn.


  Nog even alle taken op een rijtje:
  • Welkom heten van theaterbezoekers en het beantwoorden van vragen;
  • Welkom heten van zakelijke relaties, de betreffende medewerker op de hoogte stellen dat zijn/haar afspraak er is en in de tussentijd een kopje koffie aanbieden;
  • Het afhandelen van telefoontjes of doorverbinden naar de juiste medewerkers;
  • Het verkopen of omruilen van theaterkaarten via het ticketsysteem Ticketmatic;
  • Het uitprinten van theaterkaarten en per post versturen;
  • Het in ontvangst nemen van pakketjes en de betreffende medewerker hiervan op de hoogte brengen.


  Wat bieden we jou?

  Motivatie is het belangrijkste punt. Meehelpen doe jij omdat je het leuk vindt, omdat je mee wilt helpen aan het succes van de Stadsgehoorzaal en omdat je er wat van leert! Wij werken samen met de Stadscrew volgens de volgende afspraken:

  • Je bent tussen de 15 en 75 jaar*;
  • Je kunt minimaal één vast dagdeel per week een dienst draaien (van 09:00 tot 13:00 uur of van 13:00 tot 17:30 uur) en bent 1-2 keer per maand beschikbaar om voor aanvang van een voorstelling (meestal ’s avonds in het weekend, maar dit kan ’s middags of een doordeweekse avond zijn) een kassadienst te draaien. Meer of langere diensten behoort tot de mogelijkheden!
  • Je bent handig met computers, internet en programma’s als Outlook, Word en Excel;
  • Je past binnen de cultuur van de Stadsgehoorzaal, waar je met plezier werkt en respectvol met elkaar, de spullen en de gasten omgaat;
  • Je hebt een verzorgde, vriendelijke en enthousiaste uitstraling;
  • Je werkt in de werkkleding van de Stadsgehoorzaal. Deze stellen wij (deels) voor jou ter beschikking;
  • Je houd je aan de afspraken en je weet waarom dat nodig is (jíj bent namelijk belangrijk!).

  * We zien graag zoveel mogelijk verschillende mensen in ons team, want hoe gevarieerder ons programma en team, hoe diverser ons publiek. We willen graag de diversiteit van Vlaardingen terug laten komen in ons team, op het gebied van kennis en ervaring, culturele achtergrond en ook in leeftijd. Mede daarom hanteren we een minimale leeftijd van 15 jaar en een maximale leeftijd van 75 jaar. Jouw geweldige inzet loopt tot het einde van het theaterseizoen waarin je de prachtige leeftijd van 75 jaar bereikt.

  Wat verwachten wij?

  Ons doel is dat jij met een grote glimlach jouw dienst start en eindigt en je de bezoekers een warm welkom geeft. Wij zullen ons uiterste best doen om je te laten werken in een open organisatie, waar de omstandigheden goed zijn en de sfeer prettig is. Verder mag je rekenen op het volgende:

  • Er wordt ieder jaar een gezellig vrijwilligersfeest of -uitje georganiseerd.
  • Je ontvangt maandelijks een StadsCrewBon voor jouw gewerkte uren. Wil je naar een voorstelling? Dan kan je met deze bon de prijs van de voorstelling (gedeeltelijk) betalen. Zo kan je naar de leukste voorstellingen of jouw vrienden en familie trakteren op een avondje uit.
  • We zorgen voor een goede verzekering.
  • Om eenheid uit te stralen, stellen we (deels) werkkleding ter beschikking.
  • We organiseren een vrijwilligersbijeenkomst per kwartaal, met updates en een kleine borrel na afloop.
  • Via een leuke maandmail worden de vrijwilligers op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

  Informatie en sollicitatie

  Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met Jacqueline Vrijenhoek via 010 434 05 00. Jouw korte motivatie kun je sturen aan jacqueline@stadsgehoorzaal.nl onder vermelding van ‘vrijwillige vacature theaterkassa’.

 • Ondernemende Stagiair(e) Events & Verhuur voor 24-38 uur per week

  Word jij enthousiast van het bedenken en organiseren van evenementen, van concept tot uitvoering? Dan zoeken we jou! Bij de Stadsgehoorzaal bieden we je de kans om ervaring op te doen in een creatieve en culturele omgeving waar je in een ambitieus team terechtkomt, veel verantwoordelijkheden krijgt en als een ware spin in het web te werk gaat.

  Algemene informatie

  Start: Hele jaar door mogelijk (in overleg)
  Duur: In overleg, voorkeur is minimaal 5 maanden
  Aantal uur: 38 uur per week (minder is ook mogelijk)
  Opleiding: MBO (richting Event- of Mediamanagement), HBO (richting Media en Entertainment Management/ Vrijetijdsmanagement) of WO (richting Cultuurwetenschappen)

  Wie ben jij?
  • Je bent goed in organiseren;
  • Je hebt goede kennis van de Nederlandse taal;
  • Je bent zelfstandig, enthousiast, creatief en sociaal;
  • Je bent geïnteresseerd in de podiumkunsten;
  • Multitasking is geen probleem voor jou;
  • Je hebt een assertieve en actieve werkhouding; oftewel je weet van aanpakken!
    
  Taken & verantwoordelijkheden:
  • Je ondersteunt het Productieteam onder leiding van de Coördinator Productie;
  • Je hebt een grote rol in de organisatie van het project de Stadskaravaan, een reizend minifestival door Vlaardingen;
  • Je bent medeverantwoordelijk voor evenementen van A tot Z;
   • Het maken van roosters en draaiboeken, ruimtes voorbereiden, communicatie, aankleding, (rand)programmering en contact met leveranciers
   • Je werkt nauw samen met de afdelingen Facilitair, Techniek & Horeca.
  • Je bent medeverantwoordelijk voor de uitstraling van het pand;
  • Je stelt offertes op en houdt gesprekken met (potentiële) huurders;
  • Je draait mee met evenementen en bent gemiddeld vier keer per maand inzetbaar;
  • Je zit minimaal 1 keer per week bij de Theaterkassa.

  Wie zijn wij?
  • De Stadsgehoorzaal Vlaardingen is een middelgroot theater met jaarlijks +/- 200 evenementen voor ruim 70.000 verschillende bezoekers;
  • Naast alle reguliere voorstellingen organiseren we diverse festivals (zoals het Uitterras en het Moestuin Festival);
  • We werken veel samen met het poppodium De Kroepoekfabriek, samen vormen we een stichting;
  • We hebben een grote, enthousiaste groep van vrijwilligers, maar liefst 130!

  Wat bieden wij?
  • Een stagevergoeding van €200,00 bruto per maand bij een voltijd werkweek (38 uur);
  • Een unieke kans om invulling te geven en mee te bouwen aan het programma en uitstraling van een levendig stadspodium, in een team van enthousiaste vaste medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en oproepkrachten;
  • Een informele, maar professionele werksfeer met vrijheid en zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en veel mogelijkheden voor verdere persoonlijke ontwikkeling;
  • Vrije toegang voor jou + gastenlijst voor niet uitverkochte voorstellingen.

  Informatie en sollicitatie

  Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met Kimberly Ruppert, Coördinator Productie. Jouw sollicitatiebrief, voorzien van cv, kun je sturen aan kimberly@stadsgehoorzaal.nl   

 • Gedreven Stagiair(e) Cultureel Ondernemen voor 24-38 uur per week

  De Stadsgehoorzaal is het stadspodium, een culturele plek voor, maar vooral ook dóór de inwoners van Vlaardingen. Het stadspodium werkt veel samen met het poppodium (De Kroepoekfabriek) en de andere cultuurpartners in de stad. We bevinden ons in de uitdagende pioniersfase, waar de creatieve mogelijkheden worden verkend met minder budget en meer samenwerking in de stad. Om deze leerzame fase mede vorm te geven en uit te voeren, zijn wij op zoek naar een: Gedreven Stagiair(e) Cultureel Ondernemen (m/v) voor 24-38 uur per week 

  Algemene informatie

  Voorwaarden: Minimaal 5 maanden 
  Start: Hele jaar door mogelijk (in overleg) 
  Aantal uur: 24 - 38 uur per week (in overleg)

  De grote vraag is ‘Waar liggen de kansen voor De Stadsgehoorzaal in het cultureel ondernemen en hoe kunnen we dit het beste uitvoeren?’ Draagvlak, lobby, ondernemerschap, maatschappelijke onderwerpen als eenzaamheid en inclusiviteit, participatie, co-makerschap zijn thema’s aan de orde van de dag. We experimenteren met projecten en partnerschappen en rollen dikwijls nieuwe concepten uit. Voor deze manier van werken laten we ons graag inspireren en bijstaan door een gedreven student.

  Werkzaamheden

  Projectplannen schrijven en uitrollen, organiseren, onderzoek doen, fondsaanvragen maken en meezoeken naar kansen. Ook denk je mee over hoe dit in communicatie uitingen tot zijn recht kan komen. Door de kleine organisatie en voor een optimale betrokkenheid ben je tevens twee keer per maand inzetbaar tijdens een evenement/programma van De Stadsgehoorzaal en af toe spring je in bij andere afdelingen, zoals publiciteit, productie of horeca. Je werkt ook veel samen met poppodium De Kroepoekfabriek.

  Stageprofiel
  •  HBO of Academisch denk- en werkniveau
  • Je bent initiatiefrijk, representatief en gemotiveerd
  • Je werkt gemiddeld twee maal per maand mee tijdens het uitvoeren van een evenement
  • Jij bent goed in het schrijven van teksten, communiceren, organiseren, je hebt interesse voor de commerciële ontwikkeling (zelf meer geld zoeken) binnen het culturele veld, je bent onderzoekend, zelfstandig, enthousiast, creatief, commercieel, geïnteresseerd in de podiumkunsten en je weet van aanpakken!
  • Je denkt actief mee en bent niet bang om nieuwe ideeën te introduceren en uit te voeren;

  De Stadsgehoorzaal biedt:
  • Een stagevergoeding van €200 bruto per maand bij een voltijd werkweek (38 uur).
  • Een unieke kans om invulling te geven en mee te bouwen aan het programma en uitstraling van een levendig stadspodium, in een team van enthousiaste vaste medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en oproepkrachten.
  • Informele, maar zakelijke werksfeer met vrijheid en zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en de mogelijkheden voor verdere persoonlijke ontwikkeling;
  • Vrije toegang voor niet uitverkochte voorstellingen.
    
  Informatie en sollicitatie

  Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met Renske Verbeek, directeur Kroepoekfabriek en Stadsgehoorzaal, telefoon 010 434 05 00. Je sollicitatiebrief, voorzien van cv, kun je sturen aan renske@stadsgehoorzaal.nl.

 • Enthousiaste Stagiair(e) Marketing en Publiciteit voor 24-38 uur per week

  Ben jij een theaterbeest in hart en nieren? Heb je altijd al in het theater willen werken? En lijkt het jou te gek om jouw passie en enthousiasme voor theater over te brengen aan een zo groot en breed mogelijk publiek? Dan zoeken we jou! Bij de Stadsgehoorzaal bieden we je de mogelijkheid om je volop te ontwikkelen binnen een ambitieus team waar je veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheden krijgt. Je houdt je bezig met de specifieke promotie van evenementen en de interne en externe communicatie van de Stadsgehoorzaal, met veel ruimte voor eigen creatieve ideeën.

  Algemene informatie

  Start: Hele jaar mogelijk (in overleg)
  Duur: Minimaal 5 maanden
  Aantal uur: 24-38 uur per week (in overleg)
  Opleiding: Mbo (richting Mediamanagement), Hbo (voorkeur ligt in de richting van Media- en Entertainmentmanagement, Vrijetijdsmanagement, Communicatie-, Marketing- of Cultuurmanagement) of Wo (richting Theaterwetenschap, Cultuurwetenschappen, Media & Communicatie) 

  Wie ben jij?
  • Hbo/Wo werk- en denkniveau;
  • Jij bent het visitekaartje van het theater en bent geïnteresseerd in podiumkunsten;
  • Je hebt goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift en bent in staat om verschillende soorten teksten te produceren;
  • Je hebt verstand van social media (Instagram, Facebook, Twitter en TIkTok) en ervaring met Mailchimp is een pré;
  • Je hebt (basis)ervaring met Photoshop en InDesign of kunt dit snel leren;
  • Je bent creatief, enthousiast, zelfstandig en weet van aanpakken!

  Taken en verantwoordelijkheden: 
  • Je zet campagnes op voor het opbouwen en vasthouden van het publiek, het werven van vrijwilligers, het aanbieden van ruimtes, het binden van stakeholders en het algemeen positief op de kaart zetten van de Stadsgehoorzaal;
  • Je schrijft en verzendt persberichten, nieuwsbrieven en je verzorgt de online publiciteit voor de Stadsgehoorzaal.
  • Je onderhoudt contact met impresariaten, coördineert het pr-materiaal en bent verantwoordelijk voor de zichtbaarheid van de programmering in het gebouw en de stad;
  • Je werkt twee keer per maand mee tijdens een evenement/programma van de Stadsgehoorzaal (Publieksbegeleiding, bar, garderobe, etc.)

  De Stadsgehoorzaal biedt:
  • Een maandelijkse stagevergoeding van €200 bruto per maand bij een voltijd werkweek (38 uur).
  • Een unieke kans om invulling te geven en mee te bouwen aan het programma en uitstraling van een levendig stadspodium in een enthousiast en hardwerkend team;
  • Een informele, maar zakelijke werksfeer met vrijheid en zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en de mogelijkheden voor verdere persoonlijke ontwikkeling;
  • Vrije toegang voor jou + gastenlijst voor niet uitverkochte voorstellingen.

  Informatie en sollicitatie

  Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met Sharon den Breems, tel. 010 434 05 00. Je sollicitatiebrief, voorzien van cv, kun je sturen aan sharon@stadsgehoorzaal.nl onder vermelding van ‘sollicitatie stage marketing en publiciteit’.

Het team
Renske zorgt ervoor dat het hele team elke dag opgewekt aan de slag kan. Zij staat aan het roer van het theatrale schip en bij haar kan je terecht met vragen over programmering, samenwerkingen en al je wilde, nieuwe ideeën.
Renske Verbeek
Directeur-bestuurder en programmeur
Ans is een wonder met cijfertjes en daardoor kunnen wij altijd op haar rekenen. Je kan bij haar aankloppen met alle vragen over administratie, facturen en overige financiële zaken.
Ans Lokker
Financiële Administratie
Sharon heeft met haar hart voor theater de rol om de Stadsgehoorzaal op de kaart te zetten en die rol speelt zij met verve! Zij regelt alles rondom de marketing en publiciteit van het theater en zorgt voor een frisse wind door de Stadsgehoorzaal.
Sharon den Breems
Coördinator Marketing & Communicatie
Robin en zijn creatieve brein zorgen voor de beste leuzen die nodig zijn om de bezoekers en artiesten van alles op de hoogte te houden. Bij hem kan je aankloppen met alle vragen rondom kaartverkoop, vormgeving of creatieve inspiratie.
Robin Sterrenburg
Marketing & Communicatie
Onze vers afgestudeerde Eva is met haar kennis en karakter een mooie aanvulling in ons team als assistent marketing en communicatie. Wij zijn blij regelmatig van haar talenten te mogen genieten.
Eva van Es
Medewerker Marketing & Coördinator Fondsenwerving
Ben jij een theaterbeest in hart en nieren? En lijkt het jou te gek om jouw passie en enthousiasme over te brengen aan een zo breed mogelijk publiek door fantastische evenementen te organiseren? Dan zoeken we jou!
Stagiair marketing en publiciteit gezocht
voor 32-38 uur per week
Kimberly is van alle markten thuis met haar oneindige lijst van talenten. Bij haar kan je terecht voor zaken zoals educatie, fondsenwerving, evenementen en samenwerkingen.
Kimberly Ruppert
Coördinator Productie
Zeg je verhuringen, dan zeg je Jacqueline! Van offerte tot uitvoering, ze regelt het van A tot Z. Ook zorgt ze ervoor dat alle vrijwilligers kunnen stralen in het theater.
Jacqueline Vrijenhoek
Coördinator Verhuur & Vrijwilligers
Fleur is terug in ons team na een jaar in Amerika! Zij zorgt ervoor dat alle producties tot in de puntjes verzorgd worden en dat iedereen stralend van geluk weer naar huis gaat.
Fleur Voogt
Allround Medewerker
Coördinator Facilitair en Horeca
Guido Zeekaf-Knoop
Hoofd facilitaire dienst & horeca
Gezellige Maurice die alles weet van theater. Klop gerust bij hem aan als vereniging of voor een interessante rondleiding door de Stadsgehoorzaal.
Maurice de Jong
Huismeester en Floormanager
Danny is onze techniek topper. Hij heeft de technische touwtjes in handen en kan je alles vertellen over licht, geluid, knopjes, stekkers en kabels.
Danny Kipp-Thijssen
Coördinator Techniek
Jeroen is met zijn lampenkennis letterlijk ons licht in de duisternis. Met zijn passie voor theatertechniek zorgt hij voor sfeer tijdens jouw evenement of productie.
Jeroen van Leeuwen
Theatertechnicus
Huismeester Leo is enorm gedreven om het theater er zo netjes mogelijk uit te laten zien. Zijn humor en muzikaliteit zorgt ervoor dat iedereen na afloop met een enorme glimlach het pand verlaat.
Leo van der Helm
Huismeester
Finn Wynstra
Voorzitter Raad van Toezicht
Sytske van Rooijen-Schoenmakers
Raad van Toezicht
Marcel Splinter
Raad van Toezicht
Annet Dries
Raad van Toezicht
Marike Dijksterhuis
Raad van Toezicht