Help de gemeente Vlaardingen bij nieuw evenementenbeleid

Vul voor 12 februari de vragenlijst in!

De gemeente Vlaardingen vraagt haar inwoners hulp bij het opstellen van een nieuw evenementenbeleid. Evenementen maken Vlaardingen levendiger en leefbaarder en dragen bij aan de aantrekkelijkheid van onze stad. Daarom is de gemeente bezig met het opstellen van een nieuw evenementenbeleid.

Om dit beleid zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van alle betrokkenen, heeft de gemeente hulp nodig van haar inwoners. Via een online enquête kunnen alle inwoners van Vlaardingen hun mening geven over de evenementen in de gemeente. Er komen o.a. vragen aan bod over het aantal evenementen, de spreiding door het jaar heen en de verdeling over de verschillende wijken van de gemeente.

Het invullen van de vragenlijst kost slechts 10 minuten en kan tot en met 12 februari 2024 worden gedaan. De antwoorden worden anoniem verwerkt en komen alleen onder de ogen van de onderzoeksmedewerkers. De resultaten zijn voor de gemeente belangrijk om mee nemen bij het opstellen van het nieuwe beleid.

Doe mee via deze link!

Namens de gemeente alvast bedankt voor de medewerking!